top of page

Joukkue SM-säännöt

Optimistijollien joukkuepurjehduksen Suomen mestaruuskilpailun säännöt
 

Suomen Purjehtijaliitto hyväksynyt 2003.

1    Aika ja paikka
Optimistijolla-luokan joukkuepurjehduksen Suomen mestaruuskilpailu (SM) järjestetään vuosittain Suomen vesialueella.

2    Osallistuminen
2.1    Jokaista SPL:n jäsenseuraa voi edustaa enintään kolme joukkuetta. Seura nimeää kuhunkin joukkueeseen neljä purjehtijaa ja mahdollisen varamiehen.
2.2    Joukku­eiden lukumäärä on enintään kuusitoista. Jokaisella seuralla on ensisijaisesti oikeus nimetä yksi joukkue. Mikäli ykkösjoukkueita on enimmäismäärää enemmän, osanotto-oikeuden ratkaisee joukkueiden jäsenten yhteenlaskettujen kilpailuvuoden rankingsijojen mukainen paremmuusjärjestys. Ykkösjoukkueiden jälkeen mahdollisesti jäljelle jäävät paikat täytetään seurojen nimeämistä kakkos- ja kolmosjoukkueista joukkueiden jäsenten yhteenlaskettujen kilpailuvuoden rankingsijojen mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.
2.3    Jokaisen joukkueen jäsenen pitää olla luokkaliiton Suomen Optimistijollaliitto – Finlands Optimistjolleförbund ja joukkueen nimenneen seuran jäsen.

3    Kilpailukutsu
Kilpailukutsu julkaistaan SPL:n ja luokkaliiton verkkosivuilla sekä lähetetään sähköpostitse viimeistään kaksi viikkoa ennen kilpailun alkamista jokaiselle SPL:n jäsenseuralle.

4    Veneiden tarkastus
4.1    Kaikkien veneiden on oltava luokkasääntöjen edellyttämässä kunnossa ja niillä on oltava voimassa oleva mittaustodistus.
4.2    Ennen ensimmäistä purjehdusta voidaan suorittaa veneiden tarkastus. Kaikille veneille tehdään samat, ennalta määrätyt tarkastukset.

5    Radat ja ajat
5.1    Kilpailu järjestetään joukkuepurjehdukseen soveltuvilla radoilla. Luokkaliitto voi antaa vuosittain suosituksen ratakuviosta sekä enimmäis- ja tavoiteajoista.
5.2    Ratoja ei lyhennetä (muutos kilpailusääntöön 32).
5.3    Purjehdusohjeissa on ilmoitettava, aiotaanko käyttää kilpailusäännön 33 mukaista mahdollisuutta muuttaa merkkien paikkaa.

6    Pistelasku ja kilpailuohjelma
6.1    Kilpailussa käytetään kilpailusääntöjen D3 ja D4 pistelaskujärjestelmää.
6.2    Joukkueen sijoitus ensimmäisen kilpailukierroksen ryhmiin määräytyy purjeh­tijoiden kilpailuvuoden yhteenlaskettujen rankingsijojen perusteella.
6.3    a)    Kun joukkueita on 6–12, ne jaetaan ryhmiin A ja B. Ryhmässä A purjehtivat joukku­eet, joiden rankingsija on 1, 4, 5, 8, 9 ja 12. Ryhmässä B purjehtivat joukkueet, joiden rankingsija on 2, 3, 6, 7, 10 ja 11.
b)    Ryhmässä A ja ryhmässä B kukin joukkue purjehtii ryhmän jokaista muuta joukkuetta vastaan kerran.
c)    Ryhmän A ja ryhmän B sijoille 1 ja 2 tulleet joukkueet purjehtivat A-finaalissa, missä kukin kohtaa jokaisen muun kerran. A-finaalin kaksi parasta joukkuetta kohtaavat toisensa kultapurjehduksessa (loppusijat 1 ja 2). Kaksi seuraavaa joukkuetta kohtaavat toisensa pronssipurjehduksessa (loppusijat 3 ja 4).
d)    Ryhmän A ja ryhmän B sijoille 3 ja 4 tulleet joukkueet purjehtivat B-finaalissa, missä kukin kohtaa jokaisen muun kerran. B-finaalin kaksi parasta joukkuetta kilpailevat loppusijoista 5 ja 6. Kaksi seuraavaa joukkuetta kilpailevat loppusijoista 7 ja 8.
e)    Ryhmän A ja ryhmän B sijoille 5 ja 6 tulleet joukkueet purjehtivat C-finaalissa, missä kukin kohtaa jokaisen muun kerran. C-finaalin kaksi parasta joukkuetta kilpailevat loppusijoista 9 ja 10. Kaksi seuraavaa joukkuetta kilpailevat loppusijoista 11 ja 12.
6.4    a)    Kun joukkueita on 13–16, ne jaetaan ryhmiin A, B, C ja D seuraavasti.
A: 1, 8, 9, 16
B: 2, 7, 10, 15
C: 3, 6, 11, 14
D: 4, 5, 12, 13
b)    Jokaisen ryhmän kaksi parasta joukkuetta purjehtivat kultafinaalissa ja kaksi seuraavaa ho­peafinaalissa. Finaaleissa kukin joukkue purjehtii vain kerran jokaista saman finaalin muuta joukkuetta vastaan.
6.5    Vaihtoehtona sääntöjen 6.3 ja 6.4 järjestelmälle voidaan käyttää kansainvälisen luokkaliiton (International Optimist Dinghy Association, IODA) maailmanmestaruuskilpailuissa käytettävää kaaviota.

7    Erotuomarit
Suositellaan, että kilpailussa käytetään erotuomareita säännön D2.2 mukaisesti.8    Palkinnot
8.1    Kolmelle parhaalle joukkueelle jaetaan SPL:n mestaruusmitalit.
8.2    Mahdol­liset kiertopalkinnot jaetaan niiden sääntöjen mukaisesti.
8.3    B-finaalin voittajajoukkueelle jaetaan palkinto.
8.4    Jokaiselle osallistuneelle purjehtijalle pyritään jakamaan muistopalkinto.

9    Raportointi
Kilpailun järjestäjän on kahden viikon kuluessa lähetettävä täydellinen tulosluettelo SPL:lle ja luokkaliitolle sekä niille seuroille, joista on ollut joukkueita.

bottom of page