top of page

SUOMEN OPTIMISTIJOLLALIITTO HAKEE ARVOKISAVALMENTAJIA KAUSILLE 2019-2020

Suomen Optimistijollaliitto (SOL) hakee liiton MM-, EM- ja PM-kilpailuihin osallistuville edustusjoukkueille valmentajia kausille 2019-2020.* SOLin tavoitteena on nimittää valmentajiksi henkilöitä, jotka ovat valmiit sitoutumaan optimistijollapurjehduksen kehittämiseen Suomessa pitkäjänteisesti.

Liiton edustusjoukkueet osallistuvat seuraaviin arvokilpailuihin kaudella 2019:

                °   EM 22.-29.6.2019 Crozon-Morgat, Ranska

                °   MM 6.-16.7.2019 Antigua Yacht Club, Antigua

                °   PM 31.7.-4.8.2019 Tönsberg, Norja

SOL valitsee saamiensa hakemusten perusteella valmentajat MM-joukkueelle ja EM-joukkueelle sekä päävalmentajan ja kolme apuvalmentajaa PM-joukkueelle. SOL varaa oikeuden kierrättää valmennustehtäviä MM- ja EM-joukkueen valmentajien sekä PM-joukkueen päävalmentajan kesken yhdessä sovittavalla, tarkoituksenmukaisella tavalla kaudella 2020. PM-joukkueen apuvalmentajat valitaan kaudelle 2019.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan SOLin edustusjoukkueiden valmentajana kausilla 2019-2020, pyydämme ystävällisesti lähettämään SOLin hallitukselle osoitetun hakemuksen sähköpostitse osoitteeseen suomen.optimistijollaliitto@gmail.com 28.2.2019 klo 20 mennessä.

Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää hakijan ansioluettelo, josta käy ilmi

         - valmentajan nimi ja koulutus

         - kokemus optipurjehtijoiden valmentamisesta (kotimaassa ja kansainvälisesti)

         - keskeiset viimeaikaiset saavutukset valmentajana optipurjehduksen parissa

         - kauden 2019-2020 arvokilpailut, joissa valmentaminen ensisijaisesti kiinnostaa sekä

         - henkilökohtaiset tavoitteet valmentajana ja valmius sitoutua Suomen

           optimistijollapurjehduksen  kehittämiseksi pitkäjänteisesti

Lisätietoja valmentajien valintaan liittyen antaa SOL hallituksen puheenjohtaja Juha Ruohela (+358 40 5648708).

SOL julkaisee edustusjoukkueiden valmentajavalinnat 15.3.2019 mennessä.

SUOMEN OPTIMISTIJOLLALIITON HALLITUS

*) SOLin kausille 2018-2019 valitsemat MM- ja EM-joukkueiden valmentajat (Sam McKenzie ja Rene Abner) ovat luopuneet joukkueiden valmentajan tehtävistä kaudella 2019 omasta pyynnöstään.

Optien kalenteri kaudelle 2019

Optien kisakalenteri vuodelle 2019 on julkaistu! SOL sai kisahakemuksia aikaisempia vuosia enemmän, eikä valitettavasti pysty kaikille karsinta/ranking kisoja hakeneille seuroille myöntämään kisoja järjestettäväksi vuonna 2019. SOL kiittää seuroja aktiivisuudesta ja kannustaa kaikkia seuroja hakemaan kisoja järjestettäväksi tulevaisuudessa.  
 

Täydennämme kisakalenteria kadetti- ja haastajasarjan osalta talven 2019 aikana. Kadettisarjan kilpailujen haku avataan marraskuun aikana.
 

Karsinta- ja rankingsarjan kehittämien 
SOL on yhdessä optivalmentajien sekä SPV:n nuorten purjehtijoiden valmennuksesta ja kehittämisestä vastaavien henkilöiden kanssa selvittänyt mahdollisuuksia ja toimenpiteitä optien karsinta- ja rankingsarjan kehittämiseksi.  Yhteisenä tavoitteena on nostaa rankingsarjan kilpailujen tasoa ja laatua siten, että sarja antaisi entistä paremmin valmiuksia purjehtijoillemme kilpailla kansainvälisellä tasolla.

 

SOL yhdessä valittujen kilpailunjärjestäjien kanssa pyrkii kaudelle 2019 standardoimaan rankingtason kilpailut vastamaan keskeisiltä osin kansainvälisten arvokilpailujen formaattia ja olosuhteita.  Karsinta- ja rankingsarjan kilpailut purjehditaan kansainvälisten arvokilpailujen mukaisella IODA radalla ja yksittäisen lähdön tavoiteaika on vähintään 50 min. Lisäksi ennen kesän 2019 kansainvälisiä arvokisoja kaikki SOLin rankingtason kilpailut purjehditaan avoimilla rata-alueilla, joiden olosuhteet voivat olla purjehtijan näkökulmasta vaativat. 
 

Karsinta- ja rankingsarjan kilpailujen yhteydessä järjestetään aina myös kadettikilpailu erillisellä suojaisella rata-alueella. Näin ollen kaikilla purjehtijoilla on mahdollisuus kilpailla karsinta- ja rankingsarjan kilpailujen yhteydessä purjehtijan oman taitotason mukaisella radalla.
 

Karsintasarja 2019
Vuoden 2019 arvokilpailukarsintoihin kutsutaan 90 purjehtijaa vuoden 2018 rankingsijoitusten perusteella sekä lisäksi kutsutaan vuoden 2018 maksimissaan yhdeksäntoista sellaista kadettisarjan parasta purjehtijaa (10 overall sekä kolme parasta per ikäluokka), jotka eivät pääse rankingsarjan lopputuloksien perusteella karsintaan. 
Suomen edustusjoukkueet valitaan kahden karsintakilpailun perusteella. Karsintojen lopputulokset määräytyvät kaikkien lähtöjen yhteispistemäärän perusteella. SOL vahvistaa ennen karsintasarjan alkua lopullisen karsintajärjestelmän kauden 2019 kansainvälisiin arvokilpailuihin. 

 

27.-28.4.2019 Karsintaleiri HSK, Päävalmentaja Vili Kaijansinkko SPV 
11.-12.5. Karsinta I, HSK 
25.-26.5. Karsinta II, EMK 

 

Rankingsarja 2019
Purjehditaan karsintasarjan lisäksi kuusi osakilpailua. Vuonna 2019 karsintasarja on osa ranking sarjaa.

8.-9.6. Ranking I, ESF 
14.-16.6. Ranking II, HSF (vahvistetaan kilpailun kesto myöh.)
9.-11.8. Ranking III, TPS, SM-kilpailut (Airiston regatta)
24-25.8. Ranking IV, LP
7.-8.9. Ranking V, EPS
21.-22.9. Ranking VI, NJK

***
 

27.-28.9. JoukkueSM, BS

 

Kansainväliset arvokilpailut 2019
EM 22.-29.6. Crozon-Morgat, France
MM 6.-16.7. Antigua Yacht Club, Antiqua
PM 31.7. – 4.8. Tönsberg, Norway

 

SOL edustusjoukkueiden leirit
SOL ja SPV järjestävät Hangossa 11-14.6. leirin SOLin edustusjoukkueille. MM- ja EM-joukkueille Hangon leiri on osa joukkueiden valmistautumista arvokilpailuihin. Karsintojen perusteella paikan PM-joukkueeseen saavuttaneille purjehtijoille varataan mahdollisuus osallistua Hangon leirille myöhemmin ilmoitettavin kriteerein.

 

MM-joukkue leiri 11-14.6. HSF, Hanko ja 1.-5.7. Antiqua
EM-joukkue leiri 11-14.6. HSF, Hanko ja 18-22.6. Crozon-Morgat
PM-joukkueen leiri 23-25.7. (paikka auki) ja mahdollisuus osallistua Hangon leirille myöhemmin ilmoitettavin kriteerein

 

Jokaisen purjehtijan tulee olla Suomen Optimistijollaliiton jäsen (maksu suoritettuna) ENNEN osallistumistaan karsinta- , ranking- tai kadettisarjaan, tai osallistuessaan Suomen Optimistijollaliiton järjestämään tilaisuuteen myös vuonna 2019. Jäseneksi ilmoittautuminen ja maksutiedot tästä linkistä.
 

Optigaala 2018

Karsintasarjan ja rankingsarjan kilpailujen haku kaudelle 2019

 


KILPAILUJEN HAKUPROSESSI KAUDELLE 2019


Optiliiton hallitus on käynnistänyt kilpailukauden 2019 arvokisakarsintasarjan osakilpailujen ja rankingsarjan kilpailujen virallisen hakuprosessin. Haku päättyy perjantaina 26.10.2018.
Kadettikilpailujen haku käynnistettään myöhemmin, kun arvokisakarsinnan ja rankingsarjan kalenteri on julkaistu kokonaisuudessaan.


KARSINTASARJA 2019


Arvokisakarsinta toteutetaan samanlaisella karsintajärjestelmällä kuin aikaisempina vuosina niin, että toukokuussa 2019 purjehditaan kaksi suljettua arvokisakarsinnan osakilpailua. Karsintasarjan osakilpailujen yhteenlaskettu tulos muodostaa karsintasarjan tuloksen, jonka perusteella Optiliitto jakaa paikat vuoden 2019 MM, EM ja PM joukkueisiin.
Karsintasarjaan kutsutaan 90 purjehtijaa kauden 2018 rankingsarjan over all -lopputuloksien perusteella.
Kadettisarjasta karsintasarjaan kutsutaan kunkin ikäryhmän (mini, midi ja maxi) top 3 purjehtijaa ja heidän lisäksi top 10 purjehtijat over all -lopputulosten mukaisesti siten, että rankingsarjan perusteella karsintasarjassa paikan saaneet purjehtijat on poistettu listalta.
Karsintasarjan osakilpailut purjehditaan optien kansainvälisten arvokilpailujen mukaisella IODA radalla.


RANKINGSARJA 2019


Optiliiton tavoitteena on järjestää 2019 viisi - kuusi rankingsarjan kilpailua. Alustavasti kaksi rankingsarjan kilpailua on kesäkuussa ja kolme - neljä elo – syyskuussa 2019.

Yksi loppukauden kisoista on 2019 SM-kisat, joka on kolmipäivänen kilpailu. Muut rankingsarjan kilpailut ovat pääsääntöisesti kaksipäiväisiä. SOL varaa oikeuden myöntää SM-kilpailujen lisäksi kolmipäiväisiä rankingkilpailuja koulujen kesälomakauden aikana.
Optiliiton tavoitteena on kaudella 2019 kehittää rankingsarjan kilpailuja standardisoimalla rankingsarjan osakilpailut vastamaan keskeisiltä osin kansainvälisten arvokilpailujen formaattia. Näin ollen rankingsarjan osakilpailut kaudella 2019 purjehditaan optien kansainvälisten arvokilpailujen mukaisella IODA radalla, jossa yksittäisen lähdön tavoiteaika
on vähintään 50 minuuttia.
Optiliitto kiinnittää rankingsarjan kilpailuja myöntäessään huomiota mm. vesialueen soveltuvuuteen em. IODA radan ja yksittäisen lähdön tavoiteajan (vähintään 50 min.) saavuttamisen näkökulmasta. Optiliitto uusii ja julkaisee ohjeensa rankingkilpailujen järjestämiseksi lähiaikoina. Optiliiton uusittu ohjeistus rankingsarjan kilpailun järjestämiseksi tulee perustumaan soveltuvin osin kansainvälisen optimistijollaliitto IODAn ”IODA RACE MANAGEMENT GUIDELINES” ohjeistukseen (http://www.optiworld.org/uploaded_files/Document_2639_20180715012857_en.pdf).
Optiliitto edellyttää, että rankingkisojen yhteydessä järjestetään kadettikisa, joka purjehditaan erillisellä vastatuuli-myötätuuli radalla.


HAKUAIKA


Optiliiton hallitus pyytää kaikkia ensi vuoden karsinta- tai rankingkisojen järjestämisestä kiinnostuneita seuroja ilmoittamaan virallisesti kiinnostuksensa sähköpostiosoitteiseen suomen.optimistijollaliitto@gmail.com. Pyydämme ystävällisesti vastauksia mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään perjantaina 26.10 2017.


Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiin. 

 

Optiliiton hallituksen puolesta,


Kristian Heinilä            Ulla Posti             Juha Ruohela
0400 505060               040 7511151       040 564 8708

Kokouskutsu syyskokoukseen 14.9.2018 

Suomen Optimistijollaliitto ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 14.9.2018 kl. 18.00 EPS:llä.

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

 

1. Kokouksen avaus

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4. Vahvistetaan tilikauden 2019 jäsenmaksun perusteet, määrät ja kantotapa sekä kantoajankohta

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio tilikaudelle 2019

6. Valitaan tilikaudelle 2019 hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja erovuoroisen tilalle

7. Vahvistetaan tilikaudelle 2019 hallituksen jäsenten määrä ja valitaan jäsenet

8. Kokouksen päättäminen

 

Helsingissä 6.9.2018

 

SOL Hallitus

SM-kilpailujen ilmoittautuminen on auki.

Optimistijollien Suomenmestaruuskilpailujen ja samana viikonloppuna käytävien kadettisarjan osakilpailujen Kilpailukutsu (NoR) on julkaistu ja ilmoittautuminen avattu Borgå Segelsällskapetin sivuilla.

NoR löytyy osoitteesta http://www.bss.fi/kilpapurjehdus/optimistijollien-sm-kilpailut-ja/dokumentit-nor-si/

ja ilmoittautumislomake sivulta http://www.bss.fi/kilpapurjehdus/optimistijollien-sm-kilpailut-ja/ilmoittaudu/

PM joukkue 2018

PM joukkue 2018 julkistettu: 5 parasta tytöä ja poikaa kuuluvat joukkuepurjehdus joukkueeseen:

 

Tytöt:

Voutilainen Vanessa

Lehtonen Camilla

Svartström Sofia

Laiho Ida

Karlemo Ines

Oksanen Pulmu

Forsman Erika

Lehtonen Tua

Seliö Sofiia

Maula Aada

Poijärvi Sara

Savela Hymy

Piispa Iiris 

Mättö Pihla

Miettinen Hertta

Päivinen Carla

Lehtonen Charlotte

Poijat:

Valonen Arttu 

Tanhuanpää Oskar

Kiiski Joel

Holmberg Santeri 

Uusitalo Tatu 

Klemola Atte

Telama Saku

Gaffney Samuel 

Salminen Rasmus

Huhtiniemi Erik

Tarjanne Leevi 

Kylävainio Onni

Sergelius Felix

Roselius Tommy

Laurila Oskari

Remu Seppä

Kotilainen Luka

Hebermacher Lars

Teemu Eskola

Atte Virtanen

Joukkue Johtaja: Timo Poijärvi

Päävalmentaja: Laura Santala

EM joukkue 2018

Suomen EM joukkue 2018 on julkaistu:

Tytöt:

Amanda Voutilainen

Xiaojian Keinänen

Ines Ruohela

Silja Oikkonen

Pojat:

Kaapo Mättö

Lasse Lindell

Richard Diesen

Joukkue johtaja: Juha Ruohela

Valmentaja: Rene Abner

MM joukkue 2018

Suomen MM joukku 2018 on julkaistu:

Ebbe Heinilä

Una Heinilä

Simon Karlemo

Sebastian Feodoroff

Henrik Puolakka

Joukkueen johtaja: Kristian Heinilä

Valmentaja: Sam McKenzie

PM / JNOM vanhempain info perjantaina HSS'llä

Tervetuloa kaikki PM kisoihin lähteviä vanhempia HSS'll' järjestettvään vanhempain infoon perjantaina kisojen jälkeen, eli noin kl 16-17. Mm. aikataluinfoa sekä työjakoa käydään läpi.

JNOM kutsut ovat lähetetty.

Nyt ovat kaikki arvokisa kutsut sähköposteissa. Jos joku löytyy tältä listalta mutta ei ole kutsua saannut yst. ottakaa yhteyttä Pontukseen, 0500 444499 tai lähettäkää viestin liiton sähköpostiin. MM ja EM joukkueet ovat valmiit ja purjehtijat kaikki ottivat paikan vastaan. PM joukkueessa on muutama perutus, jolloin paikka menee seuraavalle. PM joukkuepurjehtijat ovat 5 ensimmäistä PM listalla. Onnea matkaan toivottaa SOL.

Suomen Optimistijollaliitto ry.

TIEDOTE PURJEHTIJOILLE JA TAUSTAHENKILÖILLE                 

                                                                                                                   

Optimistijollien Karsinta I -kilpailuun liittyvästä protestista, FIN-994 vs. FIN-1115, laadittu valitus on siirtynyt SPV:n käsiteltäväksi. SPV:n tuomariston päätös asiasta julkistetaan pv.kk.2018 mennessä. Karsintasarjan lopulliset tulokset voidaan vahvistaa vasta SPV:n päätöksen jälkeen. SOL julkaisee tulokset internetsivuillaan osoitteessa www.optari.net/karsintasarja.

 

 

 

Helsingissä 18.5.2018

SOL hallitus

BSS isännöi optien vuoden 2018 SM-kilpailut

Optimistijollien Suomenmestaruuskilpailut käydään tänä vuonna Porvoossa 17.-19.8. alkuperäisen kilpailukalenterin aikataulun mukaisesti. Borgå Segelsällskapet on lupautunut järjestämään optien SM-kilpailut kisojen peruunnuttua Raumalla. BSS:llä tullaan järjestämään samana viikonloppuna kaksipäiväiset optimistien kadettikilpailut ja SOL:in tavoite vakiomuotoisen SM-kilpailuviikonlopun järjestämisestä toteutuu myös vuonna 2018.

 

BSS:llä on pitkä kokemus merkittävien optimistijollakilpailujen järjestämisestä ja siten hyvät edellytykset onnistuneiden SM-kisojen isännöimiseen. SOL kiittää BSS:än kykyä organisoida optimistijollien Suomenmestaruuskilpailut nopealla aikataululla. Lisätietoja ja kilpailun NoR julkaistaan lähiaikoina BSS:n nettisivuilla.

 

SOL hallitus

Optimistijollien SM-kilpailut

Aiemmin ilmoitetusta poiketen Optimistijollien SM-kilpailuja ei tulla kaudella 2018 käymään Raumalla. Rauman Purjehdusseura, RPS, on luopunut kilpailujen järjestämisestä. Suomen Optimistijollaliitto käy parhaillaan neuvotteluja uuden kilpailunjärjestäjän löytämiseksi. Tulemme tiedottamaan uudesta kilpailupaikasta mahdollisimman pian.
SOL hallitus

Suomen Optimistijollaliitto ry.

Suomen purjehduskausi 2018 on alkamaisillaan, ja haluamme Suomen Optimistijollaliiton (SOL) puolesta muistuttaa kaikkia optimistijollapurjehduksen ympärillä toimivia urheilijoita, valmentajia, huoltajia ja vanhempia sekä kisaorganisaatioita itse kunkin tehtävistä ja rooleista, vastuista ja velvollisuuksista. Toistemme tekemistä kunnioittaen ja arvostaen omista velvollisuuksista vastaten teemme alkavasta kaudesta onnistuneen!

Edellytämme purjehtijoiltamme esimerkillistä ja edustavaa käyttäytymistä niin vesillä kuin maissa. Purjehtijan tulee ymmärtää, että hän edustaa aina paitsi itseään myös lajiaan, seuraansa ja kansainvälisissä tapahtumissa kotimaataan. Hän on myös mallina nuoremmille purjehtijoille; siisti kielenkäyttö ja hyvät, muut huomioonottavat käytöstavat antavat myönteisen esimerkin.

Valmentajien, valmennettavien, kilpailujärjestäjien ja tukihenkilöiden välisen yhteistyön edellytys on molemminpuolinen kohteliaisuus, kunnioitus ja rehellisyys. Urheilijoiden tulee myös kohdata ja kohdella toisiaan ystävällisesti sekä kunnioittavasti. Kiusaamista emme hyväksy missään muodossa.

SOL nimeää jokaiseen alkavan ranking-sarjan kilpailuun edustajan, jonka tehtävänä on avustaa kisaa järjestävää organisaatiota. Kilpailupäällikkö on regatan ajan kilpailun johdossa, ja SOL:n edustaja tarvittaessa hänen ja lautakunnan apuna. SOL korostaa, että kilpailunjärjestäjille tulee taata työrauha kilpailujen läpiviemiseksi. SOL:n edustaja ottaa mielellään vastaan rakentavaa palautetta kisan kuluessa ja sen jälkeen. SOLin saama palaute käsitellään SOLin toimesta kilpailun järjestävän organisaation kanssa.

SOLilla on oikeus puuttua edustusjoukkueittensa kilpailujen, harjoitusten ja kalenterissaan ilmoitettujen kilpailujen sekä harjoitusleirien yhteydessä havaittuihin väärinkäytöksiin oikeudenmukaiseksi katsomallaan tavalla. Käytettäviä ojennuskeinoja voi olla esimerkiksi harjoituksesta poistaminen tai kotiin lähettäminen, pisterangaistuksen suosittaminen kilpailun jurylle, kilpailusta ja/tai edustusjoukkueesta poissulkeminen tai kilpailumatkalta kotiin lähettäminen purjehtijan omalla kustannuksella. Myös tapahtumia ja kilpailuja seuraavilta valmentajilta, vanhemmilta ja huoltajilta odotetaan ensiluokkaista käytöstä niin maissa kuin radalla.

Osallistumalla Suomen Optimistijollaliiton (SOL) tapahtumiin tai edustusjoukkeisiin sekä purjehtija että purjehtijan huoltaja(t) sitoutuvat noudattamaan SOL:n käytössääntöjä ja hyväksyvät SOL:n oikeuden puuttua sopimattomaan käytökseen esimerkiksi yllä mainituilla tavoilla.

Menestyksekästä alkavaa purjehduskautta kaikille toivottaa Suomen Optimistijollaliiton hallitus 2018.                   

 

Juha Ruohela, pj.                    Pontus Karlemo, vpj.                             Jyri Kotilainen

 

Mikko Kylävainio                    Aino Sergelius             Sami Kiiski          Kristian Heinilä   

Kadettisarjan kilpailut kaudella 2018

Kadettisarjan kilpailukalenteri on julkaistu. Kilpailut ovat nyt nähtävillä Optimistijollaliiton kalenterisivulla.

Täydennämme mielellämme kadettisarjaa vapaina viikonloppuina, joita ovat 26.-27.5., 30.6.-1.7., 21.-22.7., 4.-5-.8., 8.-9.9. ja 22.-23.9. Täydennyshakemuksia otetaan vastaan 15.5. asti.

Lisätietoa ja hakuohjeet kadettikisan järjestäjille löytyy täältä

 

Kisakauteen valmistautuvan kadettipurjehtijan on hyvä muistaa ainakin seuraavaa:

·         Maksa ajoissa Suomen Optimistijollaliiton jäsenmaksu. Suoritettu jäsenmaksu oikeuttaa osallistumaan kisoihin ja tuloksen huomioinnin. Maksaminen onnistuu liiton nettisivuilla: www.optari.net/jasenmaksu

Varaudu esittämään kilpailunjärjestäjälle tosite maksetusta jäsenmaksusta.

·         Varmista veneesi vakuutuksen voimassaolo ja riittävä korvaustaso. Ilman voimassaolevaa vakuutusta et pääse mukaan kisaan.

·         Varmista että veneesi vastaa luokkasääntöjä  sekä kellutuskokeen voimassaolo. Kisaan ilmoittautuessa tarkistetaan kellutuskokeen voimassaolo.

·         Ilmoittaudu kisoihin ajoissa ja vältyt korotetulta ilmoittautumismaksulta!

·         Mikäli haluat syödä kilpailuorganisaation mahdollisesti järjestämän lounaan, tilaa se erikseen järjestäjän ohjeiden mukaisesti.

 

UUTTA!  Kaudella 2018 on purjehtijalla mahdollisuus osallistua ensimmäiseen kadettikilpailuunsa ilmaisella Try Out-lisenssillä. Ilmoittautuminen Optimistijollaliiton jäsenrekisteriin tehdään normaalisti Optari.net-sivuilla, mutta jäsenmaksua, 40€, ei tarvitse vielä purjehtijan ensimmäiseen kadettikisaan maksaa. Osallistuessaan seuraaviin kadettikilpailuihin tulee jäsenmaksun olla maksettu. Tällä uudistuksella pyrimme madaltamaan aloittelevan optimistipurjehtijan kynnystä lähteä kokeilemaan kilpailemista.

 

Optiliitto toivoo seuroilta ja purjehtijoilta aktiivista osallistumista kadettisarjaan alkavalla kaudella!

Karsintaleiri 28-29.4 2018

Karsintaleirikutsu on julkaistu. Karsinta leiriin on kutsuttu kaikki ne jotka ovat saanneet karsintapaikan 2018. Leirille ilmoittaminen tapahtuu kutsussa olevan linkin kautta.  Tervetuloa.

Karsintapaikkaa vastaanottaneet

Karsinta paikkaa vastaanottaneet vuodelle 2018. Jos kysyttävää ottakaa yhteyttä Pontus Karlemolle, puh. 0500 444499 tai liiton sähköpostiin.

Kauden 2018 valmentajat arvokisoihin

SOL:n hallitus on hakemusten perustella valinnut arvokisavalmentajiksi edustusjoukkueittain seuraavat valmentajat:

MM - Sam McKenzie
EM - Rene Abner
PM - Päävalmentaja Laura Santala, Valmentajat Leo Tykkyläinen, Pinja Harjunpää ja Jacob Eklund

Menestystä kaikille valituille valmentajille työssään!

Karsinnat 2018

Karsinta kutsut ovat vuodelle 2018 lähetetty. Ystävällisesti tarkistakaa että olette saanneet kutsun, jos purjehtijan nimi löytyy listalta mutta ette ole saanneet kutsua ottakaa yhteyttä SOLin sähköpostiin (suomen.optimistijollaliitto@gmail.com) tai Pontukselle 0500 444499

Please reload

bottom of page