top of page

Liiton säännöt

SUOMEN OPTIMISTIJOLLALIITTO RY


Yhdistyksen säännöt                                          29.1.2011
Yhdistyksen nimi on Suomen Optimistijollaliitto ry., ruotsiksi Finlands Optimistjolleförbund rf. Englanninkielisessä kirjeenvaihdossa käytetään nimeä Finnish Optimist Dinghy Association. Yhdistyksen kotipaikka on Turku.


 


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää optimistijollaluokan purjehdustoimintaa Suomessa, olla luokan purjehtijoiden yhdyselimenä maassamme ja huolehtia yhteyksistä Kansainväliseen Optimistijollaliittoon (International Optimist Dinghy Association, IODA).
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- järjestää valmennus- ja koulutustilaisuuksia sekä harjoittaa tiedotustoimintaa
- valvoo optimistijollien luokkamääräysten noudattamista
- ylläpitää yhteyksiä muihin luokkaliittoihin, kattojärjestöihin, muiden maiden optimistijollaliittoihin sekä Kansainväliseen Optimistijollaliittoon (IODA)
- myöntää luvan luokan kansallisten ranking-, SM-, ja muiden arvokilpailujen järjestämiseen
- päättää arvokisoihin osallistuvien purjehtijoiden valintakriteereistä
- huolehtii luokan kansainvälisistä kilpailuyhteyksistä
Yhdistyksen jäsenet ovat:


1. 1. Purjehtijajäseniä, jotka ovat Suomen Purjehdus ja Veneily ry:een kuuluvan seuran jäseniä ja täyttävät IODA:n voimassa olevan ikäsäännön osallistumiselle IODA-tapahtumiin. Jokaista purjehtijajäsentä kohden rekisteriin merkitään yksi aikuinen huoltaja.
2. Seurajäseniä, joita voivat olla Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenseurat.
3. Kannattajajäseniä, joita voivat olla sellaiset henkilöt tai yhteisöt, jotka haluavat edistää yhdistyksen tarkoitusperiä.
4. Kunniajäseniä, joita voivat olla järjestö- tai kilpailutoiminnassa ansioituneet henkilöt.Hallitus hyväksyy purjehtijajäsenet, seurajäsenet ja kannattajajäsenet hakemuksen perusteella.
Kunniajäsenet hyväksyy yhdistyksen yleinen kokous hallituksen esityksen perusteella.

Purjehtijajäsenen, seurajäsenen ja kannattajajäsenen on maksettava jäsenmaksu, jonka perusteen, määrän ja kantoajankohdan yhdistyksen syyskokous vahvistaa. Kunniajäsenet ovat jäsenmaksusta vapaat.


Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kuusi, enintään kahdeksan jäsentä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat vuorovuosina erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna valitaan erovuoroisuus arvalla. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja neljän jäsenen ollessa saapuvilla.


Hallitus valitsee tarvittavat yhdistyksen toimihenkilöt. Yhdistyksen kokous tai hallitus voi asettaa määrättyä tehtävää hoitamaan tai selvittämään valiokuntia tai toimikuntia.


Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa taikka henkilö, jonka hallitus on tähän erikseen oikeuttanut.


Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on toimitettava tilinpäätöstiedot tilintarkastajalle tilikautta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan on annettava lausuntonsa viimeistään tilikautta seuraavan helmikuun loppuun mennessä.

10§


Yhdistyksen kokouksia ovat syyskokous ja kevätkokous. Syyskokous pidetään kalenterivuoden viimeisen rankingkilpailun yhteydessä ja kevätkokous kalenterivuoden ensimmäisen rankingkilpailun yhteydessä.

Hallitus kutsuu koolle ylimääräisen kokouksen tarvittaessa ja aina, jos kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii.

11§


Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle yhdistyksen internetsivuilla olevalla kutsulla
viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta tai jäsenseurojen junioripäälliköille osoitetulla sähköpostilla tai Suomen Purjehdus ja Veneilyliitto ry:n viimeistään edellä mainittuna päivänä ilmestyvässä virallisessa äänenkannattajassa.

12§


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- vahvistetaan seuraavan tilikauden jäsenmaksujen perusteet, määrät ja kantotapa sekä kantoajankohta.
- vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle tilikaudelle.
- valitaan seuraavalle tilikaudelle hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja erovuoroisen tilalle
- vahvistetaan seuraavalle tilikaudelle hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan jäsenet.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tase sekä tilintarkastajien kertomus päättyneeltä tilikaudelta.
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
- valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

13§


Jokaisella seurajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Muilla jäsenillä ei ole äänioikeutta.

14§


Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on päätettävä
kahdessa, vähintään kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, molemmissa vähintään kahden kolmasosan äänten enemmistöllä. Yhdistyksen purkautuessa on varat luovutettava nuorison purjehdusurheilun kehittämiseen tai muuhun tätä lähellä olevaan nuorisotoimintaan viimeisen yhdistyksen kokouksen tarkemmin päättämällä tavalla.

15§


Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.
 

bottom of page