top of page

Joukkue SM-säännöt

 

Optimistijollien joukkuepurjehduksen Suomen mestaruuskilpailun säännöt
 

Suomen Purjehdus ja Veneily  hyväksynyt 2019.

1    Aika ja paikka
Optimistijolla-luokan joukkuepurjehduksen Suomen mestaruuskilpailu (SM) järjestetään vuosittain Suomen vesialueella.

2    Osallistuminen
2.1    Jokaista SPV:n jäsenseuraa voi edustaa enintään neljä joukkuetta. Seura nimeää kuhunkin joukkueeseen neljä purjehtijaa ja mahdollisen varamiehen.


2.2    Joukku­eiden lukumäärä on enintään kuusitoista. Jokaisella seuralla on ensisijaisesti oikeus nimetä yksi joukkue. Mikäli ykkösjoukkueita on enimmäismäärää enemmän, osanotto-oikeuden ratkaisee joukkueiden jäsenten yhteenlaskettujen kilpailuvuoden rankingsijojen mukainen paremmuusjärjestys. Ykkösjoukkueiden jälkeen mahdollisesti jäljelle jäävät paikat täytetään seurojen nimeämistä kakkos joukkueista, samalla periaatteella kuten ykkösjoukkueet. Tämän jälkeen mahdolliset  kolmosjoukkueet saavat osallistumisoikeuden, joukkueiden jäsenten yhteenlaskettujen kilpailuvuoden rankingsijojen mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Mahdolliset sekajoukkueet kuluu kakkosjoukkueitten ryhmään.


2.3    Jokaisen joukkueen jäsen pitää olla joukkueen nimenneen seuran jäsen sitten 1.5 XXXX (samana vuonna), ja olla Suomen Optimistijollaliitto – Finlands Optimistjolleförbund jäsen. * **

(* SOL linjaus ja tulkinta on että saat edustaa seuraa kenen jäsen olet, vaikka et vältämättä ole edustanut sitä seuraa kilpailuissa kuluvana vuonna).

(** Jos olet liittynyt SOL jäseneksi kesken kauden saat edustaa sitä seuraa ketä edustat SOL liitymisen hetkellä.)

 

2.4    Sekajoukkueita voidaan hyväksyä jos on ilmi selvää, että kukin seura ei saa yhtenäistä oman seuran joukuetta. Nämä joukkueet hyväksyy SOL hallitus,  ja ne saavat SM statuksen. Sekajoukkueet ovat yhtä kuin kakkos joukkueet.

3    Kilpailukutsu
Kilpailukutsu julkaistaan järjestävän seuran, luokkaliiton ja/tai SPV:n verkkosivuilla.

4    Veneiden tarkastus
4.1    Kaikkien veneiden on oltava luokkasääntöjen edellyttämässä kunnossa ja niillä on oltava voimassa oleva mittaustodistus.
4.2    Ennen ensimmäistä purjehdusta voidaan suorittaa veneiden tarkastus. Kaikille veneille tehdään samat, ennalta määrätyt tarkastukset.

5    Radat ja ajat
5.1    Kilpailu järjestetään joukkuepurjehdukseen soveltuvilla radoilla. Luokkaliitto antaa vuosittain suosituksen ratakuviosta sekä enimmäis- ja tavoiteajoista.
5.2    Ratojen osuuksia ei voida vähentää.(muutos kilpailusääntöön 32).
5.3    Purjehdusohjeissa on ilmoitettava, aiotaanko käyttää kilpailusäännön 33 mukaista mahdollisuutta muuttaa merkkien paikkaa.

6    Pistelasku ja kilpailuohjelma
6.1    Kilpailussa käytetään kilpailusääntöjen D3 ja D4 pistelaskujärjestelmää.
6.2    Joukkueen sijoitus ensimmäisen kilpailukierroksen lohkoihin määräytyy purjeh­tijoiden kilpailuvuoden yhteenlaskettujen rankingsijojen perusteella.

 

6.3    a)    Kun joukkueita on 15–16, ne jaetaan lohkoihin A, B, C ja D seuraavasti.
A: 1, 8, 9, 16
B: 2, 7, 10, 15
C: 3, 6, 11, 14
D: 4, 5, 12, 13
b)    Jokaisen lohkon kaksi parasta jatkaa lohkossa I, ja kaksi seuraavaa lohkossa II. Jatko lohkoissa I ja II,  kukin joukkue kohtaa kerran, paitsi että saman alkulohkon jo purjehditut kohtaamiset otetaan jatkulohkoon I ja II, mukaan.

c)     Jatkulohkojen I ja II, kaksi ensimmäistä purjehtii omat lohko finaalit, paras kolmesta periaatteella, pronssi ratkotaan yhdellä purjehduksella.
 

6.4    a)    Kun joukkueita on 11–14, ne jaetaan lohkoon A ja B.

A:  1, 4, 5, 8, 9 jne.

B:  2, 3, 6, 7, 10 jne.
b)    Lohkossa A ja lohkossa B kukin joukkue purjehtii ryhmän jokaista joukkuetta vastaan kerran.
c)    Lohkon A ja B joukkueet jaetaan pisteitten mukaan jatko lohkoihin, I ja II.  Jos joukkueet eivät jakaannu tasan, lohko I jää isommaksi.  Jatko lohkoissa I ja II,  kukin joukkue kohtaa kerran, paitsi että saman alkulohkon jo purjehditut kohtaamiset otetaan jatkulohkoon I ja II, mukaan.

c)     Jatkulohkojen I ja II, kaksi ensimmäistä purjehtii omat lohko finaalit, paras kolmesta periaatteella, pronssi ratkotaan yhdellä purjehduksella.
 

6.5    Jos joukkueita on 10 tai alle, purjehditaan yhdessä isossa alku lohkossa, josta joko,

a) jatketaan kahteen, uutee lohkoon I ja II, Jos joukkueet eivät jakaannu tasan, lohko I jää isommaksi. Jatko lohkoissa I ja II,  kukin joukkue kohtaa kerran.

b) tai vaihtoehtoisesti, purjeditaan alkulohkoa kahteen kertaan.

        

Kaksi parasta jatkaa finaaliin, joka ratketaan paras kolmesta periaatteella. Sijat 3-4 ratkotaan yhdellä purjehduksella.

 

Kaaviot löytyvät oheisesta Excel liitteestä, Joukkue SM kaaviot.


6.6    Vaihtoehtona sääntöjen 6.3, 6.4 ja 6.5 järjestelmille voidaan käyttää kansainvälisen luokkaliiton (International Optimist Dinghy Association, Sail Optimist) maailmanmestaruuskilpailuissa käytettävää kaaviota.

7    Erotuomarit
Suositellaan, että kilpailussa käytetään erotuomareita säännön D2.2 mukaisesti.8    Palkinnot
8.1    Kolmelle parhaalle joukkueelle jaetaan SPV:n mestaruusmitalit.
8.2    Mahdol­liset kiertopalkinnot jaetaan niiden sääntöjen mukaisesti.
8.3    B-finaalin voittajajoukkueelle jaetaan palkinto.
8.4    Jokaiselle osallistuneelle purjehtijalle pyritään jakamaan muistopalkinto.

9    Raportointi
Kilpailun järjestäjän on kahden viikon kuluessa lähetettävä täydellinen tulosluettelo SPV:lle ja luokkaliitolle sekä niille seuroille, joista on ollut joukkueita.

bottom of page