top of page

Mainonta veneissä ja purjeissa

Optimistijollaluokan luokkasääntö sääntelee tarkasti, mitä mainontaa ja mihin paikkaan optimistijollaa niitä saa kiinnittää kilpailuihin osallistuttaessa.

Purjeveneisiin kilpailutilanteissa kiinnitettäviä mainoksia säätelee ISAFin määräys 20, purjehduksen kilpailusäännöt, veneen luokkasääntö ja purjehdusohjeet.

 

Katsokaa tarkemmin liitteestä.

 

 

Veneen keulaosa on varattu kilpailujärjestäjän toimittamille mainoksille ISAFin määräyksen 20 mukaisesti seuraavasti: 1,2 metriä (laskettuna veneen keulan keskilinjalta) veneen etuosa mukaan lukien keula ja kyljet on varattu kilpailujärjestäjien käyttöön. Tälle alueelle ei omia mainoksia tule kiinnittää.

Purjehtijan on myös varauduttava mainosten poistamiseen, mikäli kilpailukutsu sitä edellyttää.

 

 

Kilpailun järjestäjän mainonta

Kilpailun järjestäjä voi kilpailukutsussa ja purjehdusohjeissa edellyttää, että kilpailuun osallistuvat veneet kiinnittävät kilpailun ajaksi mainoksia veneen runkoon. Tällöin mainokset kiinnitetään optimistijollan keulan ja/tai veneen kylkien etuosan alueelle (1,2 metriä laskettuna veneen keulan keskilinjalta) järjestäjän ohjeiden mukaisesti.

bottom of page